Dojčenská antikoliková fľaša Haberman 260 ml

Kód: 1/098

Prelom v redukcii koliky!

Nová dojčenská fľaša je patentovaný výrobok a znamená revolučný krok v redukcii koliky. Predstavuje úplne nový, prirodzený prístup k redukcii prehĺtania vzduchu pri kŕmení – kŕmení z uzatvoreného cumlíka.

Popis:

Nová dojčenská fľaša je patentovaný výrobok a znamená revolučný krok v minimalizácii koliky. Predstavuje úplne nový, prirodzený prístup k minimalizácii prehĺtaného vzduchu pri kŕmení – kŕmenie z uzavretého cumlíka. Získala zlaté ocenenie Prima baby Awards 2015 ako najlepšia dojčenská fľaša. Je odporúčaná ako ideálna fľaša pre matky, ktoré chcú dojčiť aj kŕmiť z fľaše.

Dvojkomorové schéma fľaše:

Pokrm v cumlíku (A) je oddelený od pokrmu vo fľaši (B). Cumlík obsahuje špeciálny protikolikový systém, ktorý tvorí samostatnú komoru tesne vyplnenú pokrmom po celú dobu kŕmenia bez ohľadu na uhol sklonu fľaše. Vzduch je odvádzaný do fľaše a oddelený od pokrmu, ktorý dieťa z fľaše saje. Vďaka tomu dieťa počas kŕmenia neprehĺta vzduchové bublinky, čo minimalizuje riziko vzniku koliky.

Návod na použitie:

Umývanie

Pred prvým a každým ďalším použitím fľašu a všetky jej diely dôkladne umyte v teplej vode šetrným umývacím prípravkom, potom dezinfikujte. Pred prvým použitím všetky rozmontované diely fľaše a cumlík z hygienických dôvodov vyvarte vo vriacej vode po dobu max. 5 minút. Dlhšie vyváranie, než je odporúčané alebo priliš tvrdá voda môžu spôsobiť vznik usadenín. Pri umývaní v umývačke riadu (len v hornom koši) umiestnite fľašu hore dnom. Do viečka vložte filter a zaskrutkujte viečko so skrutkovacím viečkom. Takýmto spôsobom zafixujete filter pri umývaní.

Sterilizácia:

Fľašu dezinfikujte iba v prístroji, ktorý slúži na sterilizáciu (parným / elektrickom sterilizátorom), riaďte sa návodom na použitie sterilizátora. Zvýšenú pozornosť venujte filtru, aby ste ho nepoškodili. Fľašu môžete sterilizovať aj vo vriacej vode.

Kŕmenie z fľaše:

Aby ste naplnili cumlík, obráťte fľašu smerom k zemi, stlačte gombík. Cumlík sa naplní pokrmom. Raz naplnený cumlík sa automaticky doplňuje pokrmom z fľaše. Skontrolujte teplotu podávaného pokrmu – stlačte cumlík dvomi prstami, aby ste vytlačili pár kvapiek. Ak je pokrm príliš teplý, vyprázdnite cumlík, počkajte pár minút a začnite od začiatku.

Prietok cumlíka je možné regulovať otáčaním fľaše v priebehu kŕmenia. Najväčší prietok získate nastavením fľaše gombíkom nahor v smere nosa dieťaťa. Pre zníženie prietoku otočte fľašu vpravo alebo vľavo max. o 90° až do okamihu, keď uznáte, že máte zodpovedajúce prietok. Aby ste vyprázdnili cumlík, obráťte fľašu hore a stlačte gombík.